Podpisano 3 porozumienia w sprawie remontu dróg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21.08.2018 r. podpisano trzy porozumienia:

1) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy (dz.198, 220/1)” – Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 580 000,00 zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym przyjęty jest w wysokości 500 000,00 zł,

2) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Sominy (dz. 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 28/2)” – Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 395 000,00 zł, a udział środków związanych z funduszem leśnym przyjęty jest w wysokości 340 000,00 zł,

3) w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Czarna Dąbrowa” ( dz. 17/1, 17/2, 99/5, 99/10)” – Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 113 000,00 zł, a udział środków własnych Nadleśnictwa Bytów przyjęty jest w wysokości 50 000,00 zł.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS