Konkurs „PRACOWADWCA POMORZA ROKU 2018”

 Konkurs Pracodawca Roku Pomorza

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie po raz drugi organizuje bezpłatny Konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2018. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji dla lokalnych pracodawców oraz nominację firm z regionu, które warto wyróżnić za swoje dokonania względem pracowników, społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

Na stronie www.pig.koszalin.pl/o-konkursie/ znajduje się list przewodni tegorocznej edycji lub w pliku do pobrania.

Przystąpić do konkursu mogą nie tylko przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej, ale również firmy nie będące członkami Izby z terenu Pomorza. Udział jest bezpłatny!

Do konkursu może przystąpić samodzielnie każdy pracodawca zrzeszony w Północnej Izbie Gospodarczej lub otrzymał nominację zarówno od członka Kapituły Konkursu jak i od członka Północnej Izby Gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Pomorza, bez względu na to czy są członkami Północnej Izby Gospodarczej czy też nie będący. Dodatkowe informacje dotyczące regulaminu oraz ankiety zgłoszeniowej dostępne są na stronie: www.pig.koszalin.pl/konkurs-pracodawca-roku/

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w czterech kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

  • I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)
  • II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)
  • III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)
  • IV kategoria – przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób)

Kategorie jakościowe

  • V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa.
  • VI kategoria – wyróżnienie dla szkoły lub wydziału uczelni współpracującej z biznesem
  • VII kategoria – plebiscyt internetowy Wybór internautów – Pracodawca Roku Pomorza 2018

Potwierdzenie uczestnictwa firmy powinny dokonać do 25 września 2018 roku, wraz z wypełnioną ankietą. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Laury naszego plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Warto dodać, że ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2018” najlepszym pracodawcom w regionie. Oczy pomorskiego biznesu skierowane będą w stronę zwycięzców, a swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Izby na adres e-mail: dw@izba.info. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką pod nr telefonu 94-341-10-83 lub tel. kom. 733-837-300.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS