Podpisanie umowy

30 marca 2023r. Wójt Gminy Studzienice  podpisał z Firmą Ogólnobudowlaną ARAT Krzysztof Makurat umowę na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Studzienice poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

– przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Sosnowej w m. Studzienice z betonowej kostki brukowej;
– przebudowa ulicy Topolowej w m. Studzienice z betonowej kostki brukowej;
– remont ulicy Wąskiej w m. Studzienice o nawierzchni z płyt ażurowych;
– przebudowa ulicy Klonowej w m. Studzienice z betonowej kostki brukowej;
– przebudowa dróg gminnych na osiedlu Leśnym w m. Studzienice z betonowej kostki brukowej.

Koszt realizacji w/w zadań wynosi: 1 797 000,00 zł

Termin wykonania zadania wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS