„Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”

Zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki
w niezbędny sprzęt i wyposażenie”

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wfos.gdansk.pl oraz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl,
w formie dotacji, w kwocie 20 000,00 zł

Szanowni Państwo,

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2023) jednostka OSP Studzienice zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”. Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 20 000,00 zł.

Jednostka OSP Studzienice otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 20 000,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie 4 ubrań specjalnych oraz 2 par obuwia specjalnego skórzanego i 2 par obuwia specjalnego gumowego. Z jego efektów  skorzysta 3800 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

WFOŚiGW w Gdańsku:  https://wfos.gdansk.pl/

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS