Podatki płacę tu, gdzie mieszkam

Kiedy rozliczasz podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania to 38% jego wysokości trafia do gminy. Umożliwia to realizację szeregu inwestycji oraz działań na rzecz mieszkańców.

Podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są jednym z głównych źródeł dochodów gminy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych roczny PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym według faktycznego miejsca zamieszkania podatnika, a dokładniej miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Jeśli nie jesteś zameldowany w gminie Studzienice, ale mieszkasz na jej obszarze, możesz swój podatek przekazać gminie wskazując ją w rozliczeniu PIT. Wypełniając roczne zeznania podatkowe warto wpisywać miejsce swojego faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania!

Jeśli nie jesteś zameldowany w naszej gminie wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym, można tego dokonać za pośrednictwem platformy Twój e-PIT podczas składania zeznania. Jeśli jednak nie zdążyłeś zmienić danych adresowych w zeznaniu rocznym, możesz to zrobić poprzez formularz aktualizujący ZAP-3 i przekazać go do Urzędu Skarbowego (można go składać przez cały rok). Dzięki temu bierzesz udział w dalszym rozwoju gminy Studzienice, a Twój podatek w przyszłości wróci do Ciebie.

Pieniądze te przeznaczamy w Gminie Studzienice, m.in. na:

•        budowę i modernizację dróg, chodników;
•        rozbudowę czy modernizację bazy sportowej i rekreacyjnej;
•        inwestycje wodno–kanalizacyjne;
•        zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dla gminy zalety wynikające z opłacania podatków przez mieszkańców to przede wszystkim:

– zwiększenie wpływów do budżetu gminy – podatki płacone przez mieszkańców to jedno z najważniejszych źródeł finansowania dla gminy.
– możliwość pozyskania dodatkowych środków – dzięki zameldowaniu się mieszkańców w miejscu zamieszkania gmina może ubiegać się o dodatkowe środki z funduszy unijnych oraz państwowych.
– dostęp do informacji o swoich mieszkańcach – opłacanie podatków przez mieszkańców pozwala gminie na pozyskanie informacji o swoich mieszkańcach, co z kolei ułatwia planowanie i realizację.

WAŻNE! Podatki nie trafiają automatycznie do budżetu Gminy Studzienice. Aby tak się stało należy być zameldowanym na terenie gminy lub wskazać ją w deklaracji PIT jako miejsce swojego zamieszkania.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS