OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ZNISZCZONYCH WSKUTEK NAWAŁNICY

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ZNISZCZONYCH WSKUTEK NAWAŁNICY

Gmina Studzienice informuje właścicieli nieruchomości uszkodzonych wskutek nawałnicy
z 11-12.08.2017 r., o możliwości oddania do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie odpadów pochodzących z nieruchomości, na terenie których stwierdzono zniszczenia.

Odpady należy przywieźć do ZZO własnym transportem, okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Studzienice, wskazać nieruchomość uszkodzoną wskutek nawałnicy oraz podpisać odpowiednie dokumenty. Wówczas przekazującemu zostanie naliczona opłata w wysokości 1,08 zł za tonę brutto.

Odpady na ww. warunkach można oddawać do ZZO do dnia 29 września 2017 r.


Uwaga: ZZO nie przyjmie wyrobów azbestowych pochodzących z uszkodzonych budynków. Potrzebę ich usunięcia należy zgłosić do Urzędu Gminy w Studzienicach, pokój nr 8.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.   
Sierzno, 77-131 Rekowo
tel. 59 3330003
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 700  – 1500.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS