OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że od dnia 17 maja br. rozpoczną się prace remontowe związane ze zmianą nawierzchni przy ul. Topolowej w miejscowości Studzienice. W związku z powyższym przedmiotowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Mieszkańców oraz pacjentów Ośrodka Zdrowia w Studzienicach prosimy o parkowanie przy ul. Brzozowej lub naprzeciwko boiska sportowego. Dziękujemy za dostosowanie się do zmian w obowiązującej organizacji ruchu.

Wójt Gminy Studzienice

      (-) Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS