OGŁOSZENIE !!!

Wójt Gminy Studzienice po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe przez Ugoszcz-Grand, gm. Studzienice” na odcinku od zjazdu z ul. Mlecznej do skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości ustalił, że prawdopodobnie maszyną rolniczą ciągniętą po nawierzchni uszkodzono jej warstwę ścieralną. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

             Wykonanie tej inwestycji miało i ma służyć wszystkim mieszkańcom na długie lata. Jeśli sami użytkownicy nie szanują inwestycji, nasuwa się pytanie, jaki jest sens realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Wójt Gminy Studzienice

      (-) Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS