Wójt Gminy Studzienice informuje, że od 18 stycznia 2024 r. można składać 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗸𝗶 𝗼 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝗿𝗮𝘇𝗼𝘄𝗲 𝘀́𝘄𝗶𝗮𝗱𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝘄 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗰𝗶 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝘂 𝗼𝘀ł𝗼𝗻𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024 r. o dodatek osłonowy tylko tym osobom , które spełniają kryterium dochodowe .

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym , w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się „13’ i „14” emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawione będą bez rozpoznania.

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach ul. Brzozowa 5, 77-143 Studzienice

Wniosek oraz więcej informacji znajdą państwo na stronie:

http://www.studzienice.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy-2024?fbclid=IwAR3kE645A0OFT_OdMlomYp_johDXj2Wx2cxUbJel8HWAOiT834rn37ZTlKY

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS