Nadleśnictwo Lipusz informuje !

Dotyczy: Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Nadleśnictwo Lipusz informuje, że z dniem 26.04.2023 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. 2023 poz. 672). Treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000672

Z poważaniem
Maciej Kostka
Nadleśniczy

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS