Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na wspieranie wykonania zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Gminy Studzienice w 2024 roku

Do pobrania:

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS