Konsultacje społeczne dotyczące kaszubskojęzycznych tablic wjazdowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice!

Gmina Studzienice znajduje się w centrum Kaszub, a mieszkańcy czują się związani z regionem, w związku z tym informujemy, że od 8.11.2021r. trwają konsultacje społeczne dotyczące kaszubskojęzycznych tablic wjazdowych do miejscowości na terenie Gminy Studzienice. Kaszubskojęzyczne tablice to nie tylko podtrzymanie tradycji regionalnej jak również promocja gminy wśród odwiedzających turystów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/205/2021 Rady Gminy Studzienice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Studzienice w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości w języku kaszubskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 7 października 2021 r., poz. 3573) dodatkowa nazwa miejscowości w języku kaszubskim może być ustalona na wniosek Rady Gminy, jeżeli za jej ustaleniem opowiedziała się w konsultacjach społecznych ponad połowa mieszkańców danej miejscowości biorących udział w konsultacjach. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wyłącznie mieszkańcy poszczególnych miejscowości, którzy ukończyli 18 lat. Przeprowadzenie konsultacji nastąpi poprzez wypełnienie ankiety(doręczonych przez Sołtysów) i doręczeniu ich Sołtysowi danej miejscowości, bądź dostarczenie ankiet do Urzędu Gminy w Studzienicach w dniach: pon. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:00-15:00.

Wymiana tablic informacyjnych na tablice z nazwami miejscowości w języku polskim i kaszubskim finansowana jest w 100% z budżetu państwa. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Ankiety należy składać do dnia 30 listopada 2021 r. 

 

 

Nazwy kaszubskojęzycznych tablic prezentują się następująco:

Studzienice – Stëdzéńce / Stëdnice

Chabzewo – Chabzewò

Sominy – Sominë  

Sominki – Sominczi

Prądzonka – Prądzónka

Lipuszek – Lëpùszk

Przewóz – Przewóz

Osława-Dąbrowa – Òsława-Dąbrowa

Kłączno – Kłączno

Okuny – Òkùnë

Osowo – Òsowò

Małe – Môłé

Dzierżążnik – Dzérżążnik

Rabacino – Rabacëno

Ugoszcz – Ùgòszcz

Róg – Róg

Róg Gajówka – Róg Gajówka

Skwierawy – Skwierawë

Półczno – Półczno

Łąkie – Łączé

Jabłończ Wielki – Jabłóńcz Wiôldżi

Czarna Dąbrowa – Czôrnô Dąbrowa

Cechyny – Cechinë

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS