KOMUNIKAT W SPRAWIE PODLEWANIA I ZRASZANIA ORAZ OGRANICZENIA POBORU WODY !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODLEWANIA I ZRASZANIA ORAZ OGRANICZENIA POBORU WODY !!!

W związku ze złą sytuacją hydrologiczną oraz panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych apeluję o zaprzestanie podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów, podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych, mycia samochodów oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w ciągu dnia oraz ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wystarczającą ilość wody na potrzeby higieny, pojenia zwierząt i innych niezbędnych czynności. Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, w której zagrożony może być ciągły dostęp do bieżącej wody, szczególnie niebezpiecznej w związku z trwająca pandemią COVID – 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS