Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie

                                                                         

 

Operacja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Sominach wraz z niezbędną infrastrukturą oraz siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami na terenie miejscowości Sominy”  mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS