KOMUNIKAT

W trosce o ogólne bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Naszej Gminy, w związku z trwającym okresem zimowym i prognozowanymi opadami śniegu Wójt Gminy Studzienice przypomina wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o ustawowym obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości oraz usuwania sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Uprzątnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pieszym. Absolutnie nie wolno zrzucać go na jezdnię. Gdy na nieodśnieżonym chodniku zdarzy się wypadek, poszkodowana osoba może żądać od administratora zadośćuczynienia na drodze cywilnej.

Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz z uchwały nr XIII/141/2020 Rady Gminy Studzienice z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Studzienice.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS