KOMUNIKAT !!!

 
W związku z wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych oraz złą sytuacją hydrologiczną prosimy o zaprzestanie podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów wodą w ciągu dnia i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych.
Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom Gminy Studzienice wystarczającą ilość wody do celów bytowych i nie będzie miała miejsca sytuacja, w której zagrożony byłby dostęp do bieżącej wody. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS