Kolejna inwestycja w trakcie realizacji

W dniu 28.09.2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Studzienice a Przedsiębiorstwem Drogowym Roman Jereczek. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłączno na dz. ew. nr 70 o długości 235 mb (ul. Jeziorna).

Roboty będą polegały na wykonaniu jezdni o szerokości 3,5 m i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Łączna wartość to 310 477,09 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85 140,00 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS