Kolejna inwestycja dotycząca odnawialnych źródeł energii zakończona.

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Studzienice” realizowanej w ramach projektu pn.:

„Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach

użyteczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii’, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 225 385,20 zł.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS