Informacja dotycząca ponownego otwarcia oddziałów przedszkolnych.

Informacja!!
Od dziś (06.05) zgodnie z decyzją premiera otwarte mogą być oddziały przedszkolne w szkołach. Decyzją Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego otwarcie placówek należy do samorządów i wymaga spełnienia przez placówki obostrzeń sanitarnych.

Dokonano analizy wraz z dyrektorami trzech szkół o ponownym podjęciu działalności, mając na uwadze możliwość technicznego zabezpieczenia sanitarnego wynikającego z wciąż istniejących wszystkich zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa. Wypracowano stanowisko, iż nie jest możliwe bezpieczne otwarcie oddziałów przedszkolnych z dniem 6 maja 2020 r. Dla wszystkich priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, a szczególnie tych najmłodszych oraz osób opiekujących się nimi.

Uruchomienie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych skierowane jest głównie do dwojga rodziców pracujących.
Na dzień dzisiejszy potrzeby w zabezpieczeniu opieki dzieckiem dwojga pracujących rodziców kształtują się na poziomie 3 podopiecznych na terenie całej gminy.Rodzicom będącym w potrzebie osobistego sprawowania opieki wskazuję, iż w dalszym ciągu jest możliwość korzystania z płatnego przebywania na zasiłku opiekuńczym.

Informuje, że odziały przedszkolne na chwilę obecną pozostają zamknięte do dnia 15.05.2020r. Analiza i obserwacja bieżącej sytuacji związanej z wirusem COVID-19 będzie umożliwiała mi po tym czasie podejmowanie dalszych kroków i działań w tym zakresie.

Z poważaniem

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS