Informacja

Informacja o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursu na wsparcie wykonania w 2023 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS