III Etap termomodernizacji szkoły podstawowej w Studzienicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 21 sierpnia br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację III etapu termomodernizacji szkoły podstawowej    w Studzienicach w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Studzienice – Etap III,  obiekty Szkoły Podstawowej w Studzienicach”.

W roku 2016 podpisano umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach projektu : „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Pierwszą termomodernizacją została objęta szkoła podstawowa w Półcznie, natomiast w roku 2017 szkoła podstawowa,przedszkole  w Ugoszczy  i Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice w Ugoszczy.

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS