BEZPŁATNA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Szkoła Podstawowa w Półcznie uczestniczy w programie „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Czym jest Akcja „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”?

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jakie są korzyści z udziału?

Czynny udział w Akcji przynosi korzyści nie tylko samej szkole i uczniom, ale również rodzicom, nauczycielom czy firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów oraz wsparcia szkolnej zbiórki.

Firmy prywatne i instytucje zainteresowane pomocą szkole, które zechcą oddać zużyty sprzęt przeznaczony do likwidacji, otrzymują wymagane prawem dokumenty środowiskowe, czyli Karty Przekazania Odpadów lub Protokół odbioru. Najważniejsze korzyści udziału w akcji, to:

  • możliwość nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez każdą osobę prywatną bądź firmę
  • edukacja społeczności lokalnych na temat szkodliwego wpływu na środowisko składowanych elektrośmieci
  • otrzymanie przez szkołę, w zależności od ilości zebranych elektrośmieci, bonów do wykorzystania na nagrody w postaci  materiałów biurowych, tuszy/tonerów, itp.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Półczna i Gminy Studzienice do włączenia się w działania sprzyjające ochronie środowiska poprzez prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

„IM WIĘCEJ SPRZĘTU UZBIERAMY, TYM BON WYŻSZEJ WARTOŚCI OTRZYMAMY”

 

Regulamin bieżącej edycji akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” oraz wszystkie niezbędne informacje, materiały i formularze znajdują się na stronie internetowej:  https://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/ 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS