Wyniki rekrutacji do Żłobka Gminnego w Studzienicach

Gmina Studzienice w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do Żłobka Gminnego w Studzienicach.

Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej, w wyniku której mogą zostać zakwalifikowane do projektu kolejne 4 osoby.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

  • sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku żłobkowym (głównie od 20 tygodnia do 3 lat);
  • mieszkające i/lub pracujące na terenie gminy Studzienice
  • pracujące jak i bez pracy

Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona od dnia 31 maja 2021 r. do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje nt. wymaganych dokumentów oraz miejsc przyjmowania formularzy znajdują się w załączonym poniżej planie rekrutacji uzupełniającej.

W związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie gminnego żłobka w Studzienicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rodzice/opiekunowie dzieci przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania żłobka będą ponosić wyłącznie koszt stanowiący 75% kosztów wyżywienia dzieci.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS