Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Studzienicach

Gmina Studzienice ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka w Studzienicach.

 Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

  • sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku żłobkowym (głównie od 20 tygodnia do 3 lat);
  • mieszkające i/lub pracujące na terenie gminy Studzienice
  • pracujące jak i bez pracy

 Rekrutacja będzie prowadzone w okresie od 10 do 21 maja 2021 r. Szczegółowe informacje nt. wymaganych dokumentów oraz miejsc przyjmowania formularzy znajdują się w załączonym poniżej planie rekrutacji.

 W związku z realizacją projektu „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie gminnego żłobka w Studzienicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rodzice/opiekunowie dzieci przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania żłobka będą ponosić wyłącznie koszt stanowiący 75% kosztów wyżywienia dzieci.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS