Pomoc Ukrainie

Szanowni mieszkańcy

         W związku z wojną toczącą się na Ukrainie przewidujemy przyjazd uchodźców wojennych na teren naszej Gminy. Istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia im miejsc pobytu, co wiąże się z koordynacją poszczególnych działań, w tym stworzenie bazy danych nt. wolnych mieszkań, domów lub miejsc noclegowych. Wszystkich zainteresowanych udostępnieniem swoich mieszkań, domów lub pokoi uchodźcom z objętej wojną Ukrainy proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Studzienicach.

Wszystkie osoby, które już przyjęły i zakwaterowały uchodźców na terenie gminy Studzienice proszone są o zgłoszenie pobytu do Gminnego Koordynatora do spraw humanitarnych Bartosza Cała w Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, pok. nr 4, tel. 59 821 66 04 lub po godzinach pracy urzędu na adres e:mail: obrona@studzienice.pl Informacje te pozwolą nam na dalszą pomoc oraz wymagane są przez Pomorski Urząd wojewódzki w Gdańsku.

UWAGA – w oparciu o informację udzieloną podczas wideokonferencji z Wojewodą Pomorskim, informujemy że nie będą refinansowane zakwaterowania uchodźców w kwaterach prywatnych. Na dzień dzisiejszy możliwa jest refundacja kosztów udostępnienia lokalu dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie.

         Prosząc Was o dalsze dzielenie się dobrem, dziękując bardzo za dotychczasowe wsparcie i wszelkie działania i pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy prosimy o kontynuację już uruchomionej zbiórki przez Ochotnicze Straże Pożarne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i rodzaju zbiórki ogłaszane będą przez poszczególne jednostki OSP przy pełnym wsparciu Urzędu Gminy.

Jednocześnie informujemy, że:

  • pomoc medyczna w języku ukraińskim udzielana jest w Szpitalu Powiatu Bytowskiego pod całodobowym nr telefonu 731 997 371. Dyżur pełnią lekarze z Ukrainy. Pomocy medycznej udziela również NZOZ w Studzienicach, ul. Brzozowa 6, tel. 59 821 65 84;
  • darmowa pomoc prawna udzielana jest w Pomorskiej Izbie Adwokackiej  w Gdańsku w Centrum Pomocy – nr telefonu  609 187 900, w którym  są pełnione dyżury w godzinach 9-20; 
  • dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego (7-18lat) będą przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich;
  • Mieszkańcy chcący wspomóc finansowo działania humanitarne na rzecz Ukrainy proszeni są o dokładne sprawdzenie organizatorów zbiórki pieniężnej. Na stronie internetowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/ znajdą Państwo wszystkie aktualne zbiórki, zrzutki i wiele innych działań oraz informacji które zapewniają pomoc uchodźcom.

O każdej nowej formie i zmianach dotyczących pomocy humanitarnej będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez strony internetowe, media społecznościowe oraz ogłoszenia.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS