Darmowe przejazdy dla uchodźców na liniach PKS

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 3 Prezesa Zarządu PKS w Bytowie Spółka Akcyjna z dnia 7.03.2022 r. Obywatele Ukrainy, którzy po 24.02.2022 r. przekroczyli granicę (i udokumentują ten fakt):

– są zwolnieni z nabywania biletów jednorazowych na wszystkich liniach obsługiwanych przez Spółkę;

– jeśli podjęli pracę, mogą otrzymać w kasie Spółki kartę przejazdu na podstawie aktualnego na dany miesiąc zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę;

– zamiast imiennych biletów miesięcznych mogą otrzymać w kasie Spółki kartę przejazdu na dany miesiąc po okazaniu aktualnego zaświadczenia, np.: ze szkoły;

– uczniowie, w przypadku, gdy za dowóz dzieci do szkół odpowiada gmina mogą otrzymać w kasie Spółki darmowe bilety miesięczne – po złożeniu zamówienia przez gminę.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS