ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI CZASOWO ZAMIESZKAŁYCH I FIRM

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NIERUCHOMOŚCI CZASOWO ZAMIESZKAŁYCH I FIRM

 

W dniu 22 października 2020 r. Rada Gminy Studzienice podjęła Uchwałę Nr XIII/143/2020 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2020 r., poz. 4689), na mocy której nieruchomości niezamieszkałe, nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz firmy z dniem 1 stycznia 2021 r. zostaną wyłączone
z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszyscy Państwo, którzy złożyli do Urzędu Gminy Studzienice deklarację DO-2, DO-3 oraz DO-4 zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, które posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Studzienice w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dostępnego na stronie internetowej www.studzienice.pl oraz bip.studzienice.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami”.

Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy Studzienice będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości.

 

/Wójt Gminy Studzienice/

mgr inż. Bogdan Ryś

 

Do pobrania:

 

Pliki do pobrania

Skip to content