Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Studzienice dnia 17 grudnia 2015 roku.

ZAWIADOMIENIE

z dnia 09 grudnia 2015 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 17 grudnia 2015 r. o godzinie 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ugoszczy

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 12 listopada 2015 r.

 

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku,

2)    określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

3)    uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok,

4)    uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Studzienice na 2016 rok,

5)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice na 2016 rok,

6)    dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

7)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice,

8) uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok,

9)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2016 – 2028

 

3. Informacja bieżąca Wójta Gminy.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS