Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Studzienice dn. 04 lutego 2016 roku.

ZAWIADOMIENIE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 4 lutego 2016 r. o godzinie 13:30 w sali Domu Kultury w Studzienicach

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Studzienice
 • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Studzienice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.,
 • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Studzienice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów,
 • wydzierżawienia nieruchomości gminnych,
 • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
 1. Sprawozdanie i informacje:
 • z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice za 2015 rok,
 • z działalności Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice za 2015 rok
 • z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Gminy Studzienice za 2015 rok

 

 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS