Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych w ramach projektu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych polegających na dowozie i odwozie dzieci uczęszczających do szkół z terenu Gminy Studzienice wraz z opiekunami do centrów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Równe szanse – rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów z Gminy Studzienice” 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS