Zakaz podlewania!!!

 

Wójt Gminy Studzienice, z uwagi na występujące niedobory wody spowodowane znacznym zużyciem, wprowadza całkowity zakaz w godzinach od 7 do 22 używania wody pochodzącej z ujęć komunalnych do celów innych niż socjalno-bytowe, a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działek, napełniania oczek wodnych itp. Zbyt intensywne wykorzystywanie wody z ujęć komunalnych stwarza realne zagrożenie ze względu na duże spadki ciśnienia w sieci. Taka sytuacja utrudnia pracę służbom ratunkowym i powoduje zagrożenie zdrowia i życia w przypadku pożaru. Ostatnie, intensywne eksploatowanie gminnej sieci wodociągowej spowodowało braki wody w kilku miejscowościach m.in. w Kłącznie, Sominach i Półcznie.

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS