Wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice składamy w siedzibie Urzędu Gminy w Studzienicach,sekretariat pokój nr 2 do dnia 15 września 2018 roku.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS