Ważny komuniakt!!!!!!!!!!!!!!!

Warto było czekać, bo się udało i opłacało !!!

Półtora roku Gmina Studzienice oczekiwała na rozstrzygnięcie konkursu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 z działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii aż do dzisiaj. Wynik – Pozytywny. Akceptacja i wybór projektu do dofinansowania na wnioskowanym poziomie 85 % wsparcia z EFRR. Tym samym wspólna inicjatywa i marzenie Gminy Studzienice i Gminy Lipnica o realizacji tej operacji staje się faktem. W ramach projektu 79 gospodarstw domych na terenie gminy Studzienice oraz 4 obiekty użyteczności publicznej wyposażone zostaną w OZE. Teraz czekamy na ruch Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i podpisanie umowy o dofinansowanie, następnie zaczynamy intensywne działanie. Dziękujemy za cierpliwość i składamy wszystkim wzajemne gratulacje, bo razem możemy więcej😉.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS