Przypomnienie.Zmiana rachunku bankowego-opłata za śmieci.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy w Studzienicach informuje, że w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 01 stycznia 2020 roku opłaty za „śmieci”i należy wpłacać na konto bankowe o numerze:

 

95 1240 1268 1111 0010 9487 3994

PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS