Ostrzeżenie o prognozowanych silnych burzach z gradem

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PROGNOZOWANYCH SILNYCH BURZ Z GRADEM

 

 

OSTRZEŻENIE Nr 37

 

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich

Obszar: województwo pomorskie

Ważność: od 2016-05-30 12:00 do 2016-06-01 03:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm  
              oraz porywami wiatru do około 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

           

Wszystkie komunikaty oraz ostrzeżenia meteorologiczne dostępne są na stronie internetowej Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej:  imgw.pl w zakładce ”ostrzeżenia”.

           

            Dostępna jest również aplikacja  Regionalny System Ostrzegania TVP S.A. (RSO) na smartfony, która na bieżąco informuje o zagrożeniach, wydanych ostrzeżeniach oraz komunikatach meteorologicznych.

 

1 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym
                  obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne
                  zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego
                  śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

2 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty
                  materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie
                  działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

3 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody
                 materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych
                 czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów
                 i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

 

Burza jest zjawiskiem wyładowań elektrycznych w atmosferze (błyskawice i grzmoty). Zjawisko to najczęściej występuje w okresie letnim. Burzom zwykle towarzyszą intensywne opady (również gradobicia) oraz bardzo silne i porywiste wiatry, które mogą dewastować lasy, niszczyć domy, trakcje kolejowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne. Co roku wiele osób ginie od uderzenia piorunem. Piorun może wywołać również pożar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE PRZED WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA

 

  • Zabezpiecz swoje mienie:

– przygotuj swoje mieszkanie: zamknij wszystkie okna i drzwi wejściowe, oceń stan okien, w razie
   konieczności odpowiednio je zabezpiecz,

– umocuj lub usuń z zewnętrznych parapetów, balkonów, tarasów i podwórek przedmioty, które
  mogą być porwane przez wiatr i zagrażać przechodniom.

  • W miarę możliwości pozostań w domu/miejscu pracy – nie planuj spacerów, wypoczynku
    w parkach, alejach wysadzanych drzewami itp.

 

 

 

POSTĘPOWANIE W CZASIE BURZY

 

  • Jeżeli burza spotka cię z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań w nim do czasu jej ustania:

– nie stój pod drzewami;

– oddal się od wszelkich zbiorników i cieków wodnych, nie kąp się – wyjdź z wody (dotyczy
  to również łodzi) – pamiętaj, że woda jest doskonałym przewodnikiem elektryczności;

– gdy burza zastanie cię w szczerym polu, przykucnij, ale nie siadaj na ziemi, a tym bardziej nie kładź
  się na niej – najbezpieczniej jest kucnąć ze złączonymi i podciągniętymi do siebie nogami,
  ponieważ po uderzeniu pioruna, w wyniku rozpływu ładunku w postaci prądów
  powierzchniowych może dojść do przepływu prądu między stopami (skutek powstania różnicy
  napięć, tzw. napięcia krokowego);

– odejdź jak najdalej od metalowych urządzeń, a jeśli jesteś w posiadaniu metalowych przedmiotów
  pozbądź się ich, gdyż mogą one ściągać wyładowania elektryczne;

– wyłącz telefon komórkowy;

– jeśli jesteś  w samochodzie nie wysiadaj z niego (samochód stanowi dobrą ochronę przed
  uderzeniem pioruna) – zatrzymaj samochód na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania
  się pod drzewami, przewodami elektrycznymi, itp.;

 

  • Grupy osób pozostające na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć w odległości do kilkudziesięciu metrów, tak by na wypadek porażenia część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.
  • Jeśli jesteś w domu:

– unikaj korzystania z telefonów stacjonarnych przewodowych oraz urządzeń elektrycznych, przede
   wszystkim takich obsługiwanych ręcznie(np. suszarek do włosów, elektrycznych szczoteczek do
   zębów, elektrycznych maszynek do golenia) – korzystanie z tych urządzeń grozi porażeniem
   impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji,

– sprzęt domowy, zwłaszcza elektronikę – RTV, komputery, itp. odłącz od sieci elektrycznej i innych
   instalacji przewodowych (np. instalacji antenowych, telekomunikacyjnych, sieci internetowych,
   TV kablowej itp.), co zapewni ochronę tych urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi;

– pozostań z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;

– przygotuj latarki oraz dodatkowe baterie.

 

POSTĘPOWANIE PO USTĄPIENIU BURZY

 

  • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych i natychmiast zgłaszaj takie przypadki do zakładu energetycznego, Straży Pożarnej, Policji, nie próbuj samodzielnie usuwać drzew zwalonych na linie energetyczne.
  • Jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody, czujesz swąd spalonej instalacji, wyłącz elektryczność i gaz – wezwij służby techniczne.

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE

Ogólny numer alarmowy 112

 

Komenda Powiatowa Policji
Bytów, ul. Styp-Rekowskiego 2
tel. 997 lub (059) 822 83-00 (dyżurka), (059) 822 84-90 (sekretariat)

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Bytów, ul. Wybickiego 7
tel. 998 lub (059) 822 20-74,
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza Bytów – 59 822 85 69,

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza Miastko – 59 857 95 11,

Pogotowie Ratunkowe
Bytów, ul. Lęborska 13
tel. 999, (059)822 85-00, (059)822 79-60

Pogotowie Energetyczne
Bytów, ul. Mickiewicza 9
tel. 991 lub (059) 841 64-00

Pogotowie Gazowe
Bytów, ul. Parkowa 1
tel. 992

Pogotowie wodociągowe
Bytów, ul. Mickiewicza 1
tel. (059) 822 22-03, (059) 822 32-73

Pogotowie ciepłownicze
Bytów, ul. Przemysłowa 5
tel. (059) 822 66-44

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Bytów, ul. Wolności 3

tel. 59 822 73 45

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bytów, ul. Sikorskiego 27

tel. 59 822 36 85

całodobowy telefon alarmowy – 602 230 667

 

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastko

Miastko, ul. Szkolna 1

tel. 59 857 20 06

 

Zarząd Dróg Powiatowych

Bytów, ul. Leśna 1

tel. 59 822 25 29

Miastko, ul. Kujawska 7

tel. 59 857 58 81

 

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2

tel. 59 822 60 11, 601 777 992

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS