Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Studzienice w 2017 roku

Wójt Gminy Studzienice ogłosza otwarty konkurs ofert na wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Studzienice. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie, określonym w ogłoszeniu.

Uwaga! Obowiązują nowe wzory ofert ( w załączniku). Prosimy o dokładne zapoznanie się i rzetelne wypełnianie formularzy.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS