Oferta realizacji zadania publicznego.

Dnia 10.08.2018 r. do Urzędu Gminy w Studzienicach wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnienieom i patologiom społecznym (w załączniku),złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Juvenia Półczno. Uwagi do ofert mozna składać w terminie 7 dni (do 27.08.2018 r. – poniedziałek) do Urzędu Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, pokój nr 6.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS