Oferta realizacji zadania publicznego.

Dnia 20.04.2018 r. do Urzędu Gminy w Studzienicach wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w załączniku),złożona przez Stowarzyszenie „NAJU CHECZ”. Uwagi do oferty można składać w terminie 7 dni (do 04. 05 .2018 r.-piątek) do Urzędu Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, pokój nr 6.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS