Koronawirus- co warto wiedzieć i na co można liczyć!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem (tj. Chin, Korei Południowej, Włoch , Iranu i Japonii). W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich. Należy pamiętać, że osoby powracające z regionów o wysokim współczynniku zachorowań powinny:

  • unikać miejsc publicznych, zatłoczonych,

  • bezwzględnie unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi,

  • w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

  • unikać odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

  • unikać kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

  • ściśle przestrzegać zasad higieny rąk– ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

  • przestrzegać zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Środki wzmożonej ostrożności należy zachować także w miejscach, w których przebywają większe grupy osób, jak m.in. szkoły, kościoły.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do pozostałych środków zapobiegawczych, które należy stosować zaliczamy:

  • stosowanie zasad ochrony podczas kaszlu lub kichania (zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów),

  • zachowanie bezpiecznej odległości od innych ludzi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę,

  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku powrotu z regionu, w którym występuje koronawirus, osoby wykazujące objawy infekcji ze strony układu oddechowego, lub mające kontakt z osobami zarażonymi, powinny powiadomić o tym fakcie telefonicznie powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną dzwoniąc na numer alarmowy: 736 333 550 (infolinia całodobowa) lub na infolinię uruchomioną przez Ministerstwo Zdrowia pod numerem telefonu – 800 190 590.

W takim przypadku nienależy zgłaszać się osobiście do przychodni lub do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Gdy występuje podejrzenie zarażenia wirusem, ale gdy nie występują jeszcze objawy, osoba powinna pozostać w domu oraz unikać kontaktu z innymi ludźmi, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Kwarantanna? Zobacz, na co możesz liczyć

http://www.gdansk.uw.gov.pl/4169-kwarantanna-zobacz-na-co-mozesz-liczyc

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS