Informacja w sprawie możliwych utrudnień w realizacji usługi wywozu odpadów.

Z uwagi na trudny do przewidzenia rozwój dalszych zdarzeń w związku z chorobą zakaźną COVID-19 możliwe jest wystąpienie okoliczności, które w znacznym stopniu mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację usługi wywozu odpadów komunalnych. Powyższe związane jest z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym, absencją pracowników firmy zajmującej się wywozem odpadów oraz możliwymi dalszymi szczegółowymi wymogami prawnymi przyjmowanymi przez ustawodawcę. W razie wystąpienia utrudnień lub niemożliwości odebrania danego rodzaju odpadów w dniu wyznaczonym w hamonogramie, zostaną one odebrane przez firmę wywozową w możliwie jak najszybszym terminie.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS