Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytowie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie informuje,
że od dnia 1 stycznia 2017 r. nie funkcjonuje punkt obsługi kasowej
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Bytowie.

 Obsługa na rzecz Urzędu Skarbowego w Bytowie w zakresie wypłat jest realizowana bez dodatkowej prowizji wyłącznie przez:

 Urząd Pocztowy Bytów 1, ul. Dworcowa 36, 77-100 Bytów

 Natomiast obsługa na rzecz Urzędu Skarbowego w Bytowie w zakresie wpłat jest realizowana bez dodatkowej prowizji w niżej wskazanych placówkach Poczty Polskiej S.A.:

  • Urząd Pocztowy Bytów 1, ul. Dworcowa 36, 77-100 Bytów
    • FUP Bytów 1, ul. Zofii Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów

 Należności z tytułu opłaty skarbowej uiścić będzie można także w kasie Urzędu Miejskiego w Bytowie, przy ul. 1 Maja 15.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS