Informacja dotycząca metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA DOTYCZĄCA METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z uchwałą nr XI/113/2020 Rady Gminy Studzienice z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 3114) Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w oparciu o metodę:

Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Nową deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach (ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice) w terminie do 30 września 2020 r.

                                                                                                                      

                                                                                       /Wójt Gminy Studzienice/
                                                                                            
mgr inż. Bogdan Ryś  

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS