I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI III RATY PODATKU W 2020 R.

 I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA   PŁATNOŚCI 

III  RATY   PODATKU   W   2020 R.  

 

Wójt Gminy Studzienice informuje, że z uwagi na nadal panujący stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sołtysi w Gminie Studzienice nie będą zbierali trzeciej raty podatku za rok 2020.

W związku z powyższym wpłaty za III ratę podatku należy dokonać w terminie  do 15 września 2020 r., wykorzystując jeden z niżej wskazanych sposobów (przelewem, przekazem) na konto bankowe Gminy Studzienice lub w kasie Urzędu.

Płatność można dokonać w niżej wskazany sposób:

  1. Przelewem na rachunek bankowy Gminy Studzienice w Banku PeKaO S.A. I O/Bytów:
  • Nr 72 1240  3783  1111  0000  4080  8822

Przelew bankowy może zostać wykonany również z konta innej osoby.

W takim przypadku w tytule przelewu należy wpisać  jakiego zobowiązania wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko zobowiązanego do wpłaty i jego adres zamieszkania (miejscowość, ulica i nr domu). Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

  1. Przekazem – wpłatą gotówkową na wyżej wymieniony rachunek bankowy

(wpłaty można dokonać w placówce pocztowej (POCZTA) oraz we wszystkich placówkach bankowych).

  1. W kasie Urzędu Gminy Studzienice w dniach:

poniedziałek   900-1200

środa    900-1200

piątek   900-1200

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS