GOSPODARKA ODPADAMI – NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE

Urząd Gminy w Studzienicach przypomina, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin płatności za gospodarowanie odpadami za rok 2018. Przypominamy, że Gmina Studzienice nie wystawia faktur za wywóz odpadów. Wysokość stawek w porównianiu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie i jest zgodna z wcześniej złożoną deklaracją. Opłatę można uiścić gotówką lub kartą płatniczą w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 1240 3783 1111 0000 4080 8822. 

Szczegółowe informacje: tel. 59 8216606, e-mail: edyta@studzienice.pl

 

Harmonogramy odbioru odpadów z terenu nieruchomości letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Termin I: Cechyny, Chabzewo, Czarna Dąbrowa, Jabłończ Wielki, Łąkie, Ociaskowo, Półczno, Róg, Skwierawy, Studzienice.

Termin II: Bukówki, Dzierżążnik, Kłączno, Lipuszek, Małe, Okuny, Osowo, Osława-Dąbrowa, Przewóz, Prądzonka, Rabacino, Sominy, Sominki, Ugoszcz.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS