Inwestycje planowane od roku 2016 przez Gminę Studzienice

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej to projekt partnerski, dofinansowany z środków Prace termomodernizacyjne obejmą budynek ZS w Studzienicach, budynek Sali gimnastycznej w Studzienicach, budynek ZS w Półcznie i Ugoszczy oraz budynek Przedszkola i Wiejskiego Domu Kultury w Ugoszczy. Przedsięwzięcie przełoży się na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawę jakości warunków w jakich świadczone są usługi edukacyjne i kulturalne.

  • Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Przewóz do uprawiania aktywnej turystyki i sportów wodnych oraz budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Skwierawy. Staramy się, aby każda nawet najmniejsza miejscowość naszej gminy, wyposażona była w turystyczną infrastrukturę nad wodą. Jest to istotne z punktu widzenia nie tylko turystów, ale przede wszystkim mieszkańców miejscowości położonych nad wodą.

   

  • Budowa południowo-wschodniej części promenady wzdłuż jeziora Somińskiego w Sominach – 250 m. To kontynuacja przedsięwzięcia kompleksowej rewitalizacji turystycznej obszaru nad jeziorem w Sominach. Do tej pory udało się wybudować pomost, zagospodarować teren przy jeziorze, odrestaurować chatę owczarza i owczarnię oraz wyremontować starą szkołę. Budowa końcowego odcinka promenady będzie idealnym zwieńczeniem całego projektu.

   

  • Na terenie Gminy Studzienice powsały trzy zielone siłownie, które ulokowane zostały w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy. Dołożyliśmy wszelkich starań by sprzęt, jaki został zakupiony był najwyższej jakości, a jednocześnie spełniał wszelkie normy bezpieczeństwa. Nawierzchnia pod urządzeniami będzie poliuretanowa, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo.

   

   

  • Została wybudowana kaszubska świetlica, gdzie z pomocą KGW „Kłączynianki” oraz Ośrodka Kultury Gminy Studzienice, organizowane będą liczne przedsięwzięcia, których celem nadrzędnym będzie pielęgnowanie kaszubskiej tradycji, kultury i krzewienie w mieszkańcach poczucia przynależności i identyfikacji ze społecznością kaszubską.

   

  • Remont, modernizacja i przebudowa boiska sportowego w Studzienicach- to z kolei inwestycja ukierunkowana na rozwój sportu i aktywności fizycznej, postaw prozdrowotnych i polepszenie warunków w jakich kluby sportowe prowadzą swą działalność.

   

  • Udział gminy w budowie systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożeń, w szczególności powodziowego. Przedsięwzięcie będzie obejmować m.in. zakup nowych syren zintegrowanych z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczy oraz modernizację części starych syren już zintegrowanych z KSRG. Będzie to niezwykle istotne działanie z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, umożliwiające szybką interwencję służb w sytuacjach wszelkich zagrożeń.

Gmina Studzienice stawia przede wszystkim na rozwój i moderniację systemów kanalizacji i  termomodernizację budynków Zespołów Szkół w celu poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych i zmniejszenia kosztów utrzymania i docieplania budynków, a także na integrację mieszkańców i rozwój turystyki m.in. poprzez budowę świetlicy wiejskiej oraz pomostu rekreacyjnego w Przewozie. Nie mniej istotne dla gminy jest dbanie o zdrowie mieszkańców oraz zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, czemu służyć będą zewnętrzne siłownie planowane w trzech miejscach na terenie gminy. Z pewnością nie zabraknie również inwestycji z zakresu sportu i kultury, w 2016 roku po raz kolejny przekazane zostały dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Dotacje przekazane zostały na zadania z  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony zdrowia. Z zakresu ochrony zdrowia planowana jest kontynuacja Programu Przeciwadziałania Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV), który zakłada podanie szczepionek ochronnych dziewczynkom w wieku 12 lat z terenu gminy. Planowane jest również wsparcie w organizacji cyklicznych imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: Dni Studzienic, Janówka, Koncer Na Dachu, Jarmark Somiński oraz turnieje piłki nożnej np. Huragan Orlik Cup w Ugoszczy. Rok 2016 będzie z pewnością obfitował w wiele inwestycji i działań, które niewątpliwie przyczynią się do rozwoju gminy i  poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

 

 

  

 

                

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS