Punkt Animacji Lokalnej – Projekt senioRITA

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

05 lipca 2021r. w  Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach odbyło się pierwsze spotkanie w Punkcie Animacji Lokalnej utworzonym w ramach projektu senioRITA. Punkt wyposażony został m. in. nowe stoły krzesła oraz fotele do masażu przeznaczone dla osób biorących udział w spotkaniach. Kolejne spotkanie w punkcie odbędzie się 12 lipca 2021r. o godzinie 16.00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS