Nowe stawki opłat za śmieci

Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice!

Wójt Gminy Studzienice uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości mieszkający samotnie otrzymają pisemne zawiadomienia o zmianie wysokości stawki opłaty i nie muszą składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych przez 2 i więcej osób, w związku z rozbiciem tej grupy gospodarstw domowych na 4 podgrupy, zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji !!!

Miejsca poboru druków deklaracji:

– Urząd Gminy w Studzienicach (pokój nr 2 – sekretariat i pokój nr 8),
– strona internetowa: www.studzienice.pl (zakładka „Gospodarka odpadami”),
– strona internetowa: www.bip.studzienice.pl (zakładka „Gospodarka odpadami”),
– Sołtysi.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
(pokój nr 2 – sekretariat) w terminie do 31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje: tel. 59 821 66 06.

 

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS