ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZA ZAKUPIONE PALIWO ROLNICZE

Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.;
  • oświadczenie o działalności rolniczej;
  • informację o liczbie DJP dla bydła w gospodarstwie;
  • zestawienie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego; 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w związku z hodowlą bydła, niezbędnym jest złożenie dokumentu wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 2021.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Studzienice – pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 59 82 166 02.

Wniosek wraz z załącznikami oraz wniosek do ARMiR-u do pobrania znajdują się poniżej.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS