Zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo rolnicze w 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Studzienie informuje, że od 3 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. –  rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy w Studzienicach, (tel. 59 82 166 15).

http://bip.studzienice.pl/dokumenty/menu/158

Wniosek do pobania poniżej:

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS