Zwrot podatku akcyzowego – I termin

ZWROT AKCYZY 2020

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

 

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00  zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:  1 – 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS